V4 Supporting Economic Integration
of Georgia and Moldova with the EU
ENGGEOMOL

...NEWS...
2014-06-12
Round-Table for Supporting Economic Integration of Georgia and Moldova with EU

Proiectul ”SIGM_UE_V4 susținerea integrării economice a Georgiei și Moldovei în UE” este finanțat de către Fondul Vișegrad. Scopul proiectului este de a crea o platformă care ar permite țărilor V4 să-și împărtășească experiența privind procesul de integrare economică în UE cu toate părțile interesate din Georgia și Moldova. Accentul se pune pe facilitarea parteneriatelor între state și sectorul privat, esențial pentru modernizarea economiilor locale astfel îngăduind realizarea deplină a beneficiilor oferite de Acordul privind crearea Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC). Proiectul își propune să sporească conștientizarea și încrederea comunităților de afaceri din ambele țări în beneficiile integrării economice în UE.

Scopul primordial al proiectului este de a susține Guvernul Georgian și Moldovean în crearea unui cadru de cooperare cu comunitățile de afaceri locale astfel facilitând incluziunea comunităților de afaceri în procesul ce duce spre semnarea ZLSAC cu UE precum și implementarea ulterioară a acestuia. Va fi important să se asigure o bună informare a comunităților de afaceri privind posibilitățile pe care le oferă ZLSAC, dar și pașii pe care trebuie să îi facă pentru a putea beneficia de aceste oportunități. Atât Guvernul din Georgia, cât și cel din Moldova, trebuie să joace rolul cheie în asigurarea coordonării și parteneriatului cu comunitățile de afaceri locale pentru a reduce riscurile și crește beneficiile asociate cu faza inițială a implementării ZLSAC.

http://visegradfund.org/ https://www.facebook.com/GISSGeorgia http://www.ape.md/ http://www.ata-sac.org/ http://www.demoseuropa.eu/?lang=en http://www.europeum.org/en/ http://www.ceid.hu/en/